Accueil - Onthaal

Session / Sessie 2011 - Archives - Archieven

Recente ontwikkelingen van het Internationaal Strafrecht

 

De amendementen bij het Statuut van Rome (Het statuut van het Internationaal Strafhof)

Evoluties in een aantal andere zaken (Duch, Lubanga, Natanga, Bemba, Hariri)

Het statuut van de slachtoffers in het internationaal strafrecht

 

- Les premiers amendements au Statut de Rome: crimes de guerre et crime d’agression par Gérard Dive  

- Le rôle des victimes dans le procédures pénales internationales par Luc Walleyn  

 

Relaties tussen het recht der gewapende conflicten en de mensenrechten + kindsoldaten

 

- Een paar juridische vrageninzake vervolging van de ernstige schendingen van het IHR voor de Belgische gerechten
  door Gaël Vervaeke  

- Kindsoldaten: Globaal overzicht door Dr. Ilse Derluyn  

- Kindsoldaten in Nord Oeganda door Sofie Vindevogel  

- Kinderrechten en kindsoldaten door W. Vandenhole  

 

Vanaf de beroving van de vrijheid tot de overdracht aan de gerechtelijke autoriteiten

 

De arrestatie van oorlogsmisdadigers

Het opheffen van immuniteiten

De internering tijdens een gewapend conflict

Rechtshulp in verband met de strafrechtelijk onderzoek tijdens multinationale militaire operaties

 

- Immuniteiten vs. de strijd tegen de straffeloosheid door Dr Cedric Ryngaert  

- Procedurele beginselen en waarborgen bij internering in gewapende conflicten en andere situaties van gewapend geweld door Roeland Neyrinck  

 

Militaire operaties en de bescherming van het leefmilieu

 

Het gebruik van wapensystemen

 

- Milieurecht:Bevoegdheden en rechtsregels door Prof. An Cliquet  

- Milieubeleid Defensie door Michel Lagrou  

- Milieubeheer in Ops door Johan Laire  

- Integratie milieuwetgeving in het Internationaal Humanitair Recht door Gérard Loriaux  

 

Travaux de fin d’étude

 

- La guerre aérienne contemporaine et les principes de précaution en droit international humanitaire, une incompatibilité ?
par Gilles Biaumet  

- La violation de l'interdiction du refus de quartier et de l'utilisation d'armes rendant la mort inévitable par les attaques contre des individus au moyen de drones de combat à missiles tactiques en conflit armé par Vincent Bodson  

- La pratique du Conseil de sécurité dans le cadre des suites des conflits du Kosovo, de l’Afghanistan et de l’Irak au regard de l’article 41§2 de la Responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite par Andy Dupont  

- La réponse de la Communauté internationale face à la piraterie somalienne par Gwennaëlle Maes  

© Tous les Droits Réservés au Centre d’Etude de Droit Militaire et de Droit de la Guerre a.s.b.l.
© Alle rechten voorbehouden bij het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht v.z.w.