Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht Fr

  menu haut
De Structuur Lid worden Sessie 2018 Vorige Studiedagen Contact
 

 

 
Menu gauche
Links

 

Publicaties

 

Documentatiecentrum

 

International Society

ONTHAAL
Nuttige links *

 Ministerie van Landsverdediging

Internationale organisaties en rechterlijke organen

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens

Internationaal Atoom Energie Agentschap

Internationaal Gerechtshof

Internationaal Strafgerechtshof     

Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië

Internationaal Tribunaal voor Rwanda

Internationale Commissie voor feitenonderzoek

VN Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens

Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens

O.E.S.O.

N.A.V.O.

V.N.    

onthaal
 

 

resoluties van de Veiligheidsraad
 

 

vrede en veiligheid
 

            

vredesoperaties
 

            

internationaal recht
 

           

Department voor ontwapening

Universiteiten, academische instellingen, NGO’s, enz

American Bar Association, Standing Committee on Armed Forces Law

American NGO Coalition for the ICC (AMICC)

American Society of International Law

Amnesty International

Aspals

Asser Institute

Center for Justice and International Law

University Centre for International Humanitarian Law

CICR    

onthaal
 

 

database van de Conventies van Genève en Protocollen en hun commentaren

Coalition for the International Criminal Court

Crimes of War Project

Croix-Rouge de Belgique – Communauté francophone (Humanitair Recht)

DCAF (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces)

European Society of International Law

European Working Group Non-Lethal Weapons

HPCR (Harvard University Program on Humanitarian Policy and Conflict Research)

Human Rights First

Human Rights Watch

International Action Network on Small Arms

International Campaign to Ban Landmines 

International Commission of Jurists  general home page

 

                                                               military jurisdictions

International Federation of Human Rights League

International Institute of Humanitarian Law (Sanremo)

International Law Association

International Law of  War Association

Institute for International Law of Peace and Armed Conflict
(Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht), Bochum

Pearson Peacekeeping Center

ProCult.info (Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict)

Repertoire PSI

Rode Kruis Vlaanderen
(met de officiële nederlandse tekst van alle verdragen die door België geratificeerd werden)

Stockholm International Peace Research Institute

University of Minnesota Human Rights Library (Recht der gewapende conflicten)

UN NGOs Network

US - DC Bar Association Military Law Committee

US Institute of Peace

US - Military Law Group

US – Military Law & Justice

WorldLII – Military Law

Tijdschriften
(inclusief de tijdschriften van algemeen internationaal recht)

American Journal of International Law

Criminal Law Forum

European Journal of International Law

International Criminal Court Monitor

International Criminal Law Review

International Legal Materials

International Peacekeeping (journal)

International Peacekeeping (yearbook)

International Review of the Red Cross 

Journal of Conflict and Security Law

Journal of International Criminal Justice

The Journal of International Law of Peace and Armed Conflict /
Humanitäres Völkerrecht- Informationsschriften

Law and Practice of International Courts and Tribunals

The Military Law and the Law of War Review

Yearbook of International Humanitarian Law

 

*

Hoewel het Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht van oordeel is dat de hierbonder aangehaalde links interessant kunnen zijn voor de bezoekers, houdt hun opname in deze lijst niet in dat de inhoud ipso facto het akkoord of de goedkeuring krijgt van het Studiecentrum. Het Studiecentrum kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de lasterlijke of beledigende inhoud van de aangehaalde bladzijden, deze verantwoordelijkheid blijft volledig deze van de aangehaalde site. Het Studiecentrum kan ook geen enkele verantwoordelijkheid nemen aangaande de inhoudelijke juistheid van deze bladzijden. De inhoud ervan mag enkel  gereproduceerd of gebruikt worden mits het akkoord van de houders van het auteursrecht.